Loading the player...

KF 2017-06-19

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


1. Information: T.f. kommunchef Josefin Winnfors


2. Interpellation för besvarande, om avsaknad av omklädningsrum och dusch på ridskolor i kommunen

Pia Steensland (KD)
Sixten Skullman (M)
Björn Karlsson (SD)
Sixten Skullman (M)

3. Frågor från förtroendevalda


4. Frågor från allmänheten


5. Nyinkomna motioner och interpellationer

Yvonne Knuutinen (O)

6. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


7. Valärenden


8. Delsårsrapport kommunfullmäktige


9. Delsårsrapport Strängnäs kommun


10. Övergripande mål och preliminära budgetramar 2018-2020

Jacob Högfeldt (M)
Björn Karlsson (SD)
Ragnar Lindén (MP)
David Aronsson (V)
Jan Eriksson (SP)
Birgitta Elvingsson (MFP)
Magnus Stuart (M)
Jacob Högfeldt (M)
David Aronsson (V)
Mia Nerby (C)
Maria Ehrnfeldt (M)
Ragnar Lindén (MP)
Ingrid Fäldt (S)
Robin Karlsson (M)
Mikael Lagergren (M)
Yvonne Knuutinen (O)
Angela Andersson (S)
Jacob Högfeldt (M)
Jan Eriksson (SP)
Krister Berg (M)
Magnus Stuart (M)
Sixten Skullman (M)
Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Yvonne Knuutinen (O)
Torbjörn Johansson (S)
Ragnar Lindén (MP)
Jacob Högfeldt (M)
Mikael Lagergren (M)
Monica Lindell-Rylén (S)
Lars Larsson (M)
Ragnar Lindén (MP)
Jacob Högfeldt (M)
David Aronsson (V)
Magnus Stuart (M)
Jan Eriksson (SP)
Ragnar Lindén (MP)
Sixten Skullman (M)
Jacob Högfeldt (M)
Per Wedlin (O)
Margaretha Furustrand (L)
Sixten Skullman (M)

11. Budget för företagshälsovård

David Aronsson (V)
Mia Nerby (C)
Catharina De Geer (KD)
Krister Berg (M)
David Aronsson (V)

12. Kontaktcenter i kommunhuset - remissvar och beslut om införande

Per Wedlin (O)
Mia Nerby (C)
Ragnar Lindén (MP)
David Aronsson (V)
Angela Andersson (S)
Jacob Högfeldt (M)
Björn Karlsson (SD)

16. Ansvarsfrihet och årsredovisning för vårdförbundet Sörmland 2016


17. Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region


23. Ansvarsfrihet och årsredovisning 2016 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet


14. Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA och särtaxeutredning Djupvik

David Aronsson (V)

15. Ny taxa för Paulinska salen och Thomas Arena Teatern

Catharina De Geer (KD)
Lars Larsson (M)

13. Avgiftsmodell för parkeringsavgifter vid resecentrum i Strängnäs

David Aronsson (V)
Per Wedlin (O)
Sixten Skullman (M)
Pia Steensland (KD)
Mikael Andersson (S)
Ragnar Lindén (MP)
Björn Karlsson (SD)
Sixten Skullman (M)

18. Utredning om gratis wifi på allmän plats

Per Wedlin (O)
Mikael Lagergren (M)
Per Wedlin (O)
Jan Eriksson (SP)

19. Motion om skattefinansiering


20. Motion om politiskt ansvarstagande


21. Motion om stärkt hälsa och förbättrade skolresultat genom daglig fysisk aktivitet i skolan

Pia Steensland (KD)
Björn Karlsson (SD)
Pia Steensland (KD)

22. Motion om samordnare för barn i behov av stöd

David Aronsson (V)
Hugo Rundberg (C)
David Aronsson (V)
Per Wedlin (O)
Mikael Lagergren (M)

24. Information från kommunrevisionen


25. Rapporter till kommunfullmäktige

Ragnar Lindén (MP)