Loading the player...

KF 2019-05-27

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


Justering av föredragningslista


Val av justerare


Justering av föredragningslista


Interpellation för besvarande, om hur Strängnäs kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare

Margaretha Furustrand (L)
Maria Nerby (C)
Björn Karlsson (SD)
Ragnar Lindén (MP)
Gunnar Bjälkebring (V)

Interpellation för besvarande, om vad det är som kostar inom hemtjänsten i Strängnäs kommun

David Aronsson (V)
Maria Nerby (C)

Interpellation för besvarande, om macken i Stallarholmen

Björn Karlsson (SD)
Jacob Högfeldt (M)

Interpellation för besvarande, om tillgång till kommunal information

David Aronsson (V)
Gunnar Bjälkebring (V)

Nyinkomna motioner och interpellationer

Pia Steensland (KD)

Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag

Ragnar Lindén (MP)

Frågor från förtroendevalda

Margaretha Furustrand (L)
Jacob Högfeldt (M)

Frågor från allmänheten

Magnus Stuart (M)

Ägardirektiv Strängnäs Fastighets AB

Roger Richthoff (SD)
David Aronsson (V)

Ägardirektiv SEVAB Strängnäs Energi AB


Utredning av förutsättningarna för hur Strängnäs kommun kan arbeta förebyggande med att förhindra sexuella övergrepp av barn

Pia Steensland (KD)
Björn Karlsson (SD)
Ingrid Fäldt (S)

Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar

Roger Richthoff (SD)
Yvonne Knuutinen (V)
Roger Richthoff (SD)
Margaretha Furustrand (L)
Maria Nerby (C)
Angela Andersson (S)
Monica Lindell-Rylén (S)
Maud Richthoff (SD)
Catharina De Geer (KD)
Kenneth Larsson (M)

Motion från Pia Steensland (KD) och Catharina De Geer (KD) om att säkerställa juridisk kompetens på podiet i kommunfullmäktige

Catharina De Geer (KD)

Motion från David Aronsson (V) och Peter Hjukström (V) om arvoden på rimlig nivå

David Aronsson (V)

Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i kommunstyrelsen ? Lenny Söderlund


Val av ny ersättare för (SD) i kommunstyrelsen


Val av ny ersättare för (M) i socialnämnden


Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS från socialnämnden 2018


Information från kommunrevisionen


Rapporter till kommunfullmäktige