Loading the player...

KF 2017-09-25

1. Information: Kommundirektör Cecilia Vikström, Lars Keyser SBAB


2. Interpellation för besvarande, om omsorgspersonal som allt-i-allo

Monica Lindell-Rylén (S)

3. Frågor från förtroendevalda

Peter Hjukström (V)
Yvonne Knuutinen (O)
Per Wedlin (O)
Peter Hjukström (V)
Yvonne Knuutinen (O)
Peter Hjukström (V)
Peter Hjukström (V)
Yvonne Knuutinen (O)
Per Wedlin (O)

4. Frågor för allmänheten


5. Nyinkomna motioner och interpellationer


6. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag

David Aronsson (V)

7. Valärenden


8. Riktlinjer för fakturering och kravhantering

David Aronsson (V)
Yvonne Knuutinen (O)

9. Förtydligat beslut om att ingå borgen upp till 25 miljoner kronor för SEVAB Strängnäs Energi AB


10. Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi (ESEM) AB

Håkan Bertilsson (SP)
Per Wedlin (O)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Jacob Högfeldt (M)

11. Köpeavtal del av Bresshammar 11 Anebyhusgruppen


12. Förvärv av aktier i Inera AB


13. Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland med begäran om ansvarsfrihet


14. Ansökan om föreningsbidrag från Strängnäsbygdens vänortsförening 2017


15. Redovisning av erhållet kommunalt partistöd avseende år 2016

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Per Wedlin (O)
Håkan Bertilsson (SP)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Yvonne Knuutinen (O)
Jacob Högfeldt (M)
Per Wedlin (O)
David Aronsson (V)
Monika Eriksson Bertilsson (SP)
Yvonne Knuutinen (O)
Björn Karlsson (SD)
David Aronsson (V)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Per Wedlin (O)
David Aronsson (V)
Håkan Bertilsson (SP)
Yvonne Knuutinen (O)

16. Motion från Marianne Andersson (C) om att införa ersättning för bomtid


17. Motion från Stefan Jacobsson (SD) om att utreda hur kommunens tillgång på vaccin ser ut

Björn Karlsson (SD)

18. Motion från Ragnar Lindén (MP) om företagslots


19. Motion från Marianne Andersson (C) m.fl. om införande av detaljplanebestämmelser om installation av och förberedelse för laddstationer för elfordon

Marianne Andersson (C)

20. E-förslag om raketer i rätta händer

David Aronsson (V)

21. Information från kommunrevisionen


22. Rapporter om icke verkställda beslut enligt SoL och LSS

Monica Lindell-Rylén (S)

23. Rapporter till kommunfullmäktige