Loading the player...

KF 2017-10-30

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


1. Information: Kommundirektör Cecilia Vikström, kommundirektör Pär Eriksson Eskilstuna kommun, Strängnäsbygdens vänortsförening


2. Frågor från förtroendevalda

Pia Steensland (KD)
Catharina De Geer (KD)
Yvonne Knuutinen (O)
David Aronsson (V)
Ragnar Lindén (MP)
Pia Steensland (KD)
Yvonne Knuutinen (O)

3. Frågor från allmänheten


4. Nyinkomna motioner och interpellationer


5. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


6. Valärenden


7. Delårsrapport 2 kommunfullmäktige


8. Delårsrapport 2 Strängnäs kommun


9. Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB


8. Delårsrapport 2 Strängnäs kommun

Ragnar Lindén (MP)
Per Wedlin (O)

9. Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB


10. Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven


11. Föräldraledighet för förtroendevalda

Pia Steensland (KD)

12. Rapport motioner, medborgarförslag, e-förslag


13. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente


14. Revidering av Vårdförbundet Sörmlands förbundsordning


15. Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA, Tredje backe, Lotorp, Åkers styckebruk


16. Avgifter enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering på kommunal kvartersmark


17. Motion från Ragnar Lindén (MP) m.fl. om att upphandla el märkt Bra Miljöval


18. Motion från Pia Steensland (KD) och Catharina De Geer (KD) om översiktsskyltar och kartor över Strängnäs sevärdheter

Catharina De Geer (KD)
Pia Steensland (KD)
Ragnar Lindén (MP)
Yvonne Knuutinen (O)

19. Motion från Margaretha Furustrand (L) och Anders S Svenson (L) om insynsplatser i kommunala nämnder

David Aronsson (V)
Margaretha Furustrand (L)
Ragnar Lindén (MP)
Catharina De Geer (KD)

20. Motion från Stefan Jakobsson (SD) om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut


21. Information från kommunrevisionen


22. Rapporter till kommunfullmäktige