Loading the player...

KF 2017-11-27

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


1. Frågor från förtroendevalda


2. Frågor från allmänheten


3. Nyinkomna motioner och interpellationer


4. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


5. Valärenden


6. Årsplan 2018 med budget för 2019-2020

Jacob Högfeldt (M)
Monica Lindell-Rylén (S)
Stefan Jacobsson (SD)
Tomas Fors (C)
Ragnar Lindén (MP)
David Aronsson (V)
Margaretha Furustrand (L)
Catharina De Geer (KD)
Håkan Bertilsson (SP)
Maria Ehrnfeldt (M)
Lars Larsson (M)
Magnus Stuart (M)
Ingrid Fäldt (S)
Yvonne Knuutinen (O)
Ragnar Lindén (MP)
Pia Steensland (KD)
David Aronsson (V)
Mikael Lagergren (M)
Catharina De Geer (KD)
Monica Lindell-Rylén (S)
Angela Andersson (S)
Stefan Jacobsson (SD)
Magnus Stuart (M)
Ragnar Lindén (MP)
Ragnar Lindén (MP)
Pia Steensland (KD)
David Aronsson (V)
Jacob Högfeldt (M)
Monica Lindell-Rylén (S)
Catharina De Geer (KD)
Maria Ehrnfeldt (M)
Per Wedlin (O)
Pia Steensland (KD)

7. Budget 2018 för kommunfullmäktige


8. Överenskommelse om framtida överlåtelse av fastigheten Skytten 6


9. Interpellation för besvarande, om tryggheten i Strängnäs kommun

Per Wedlin (O)

10. Interpellation för besvarande, om sjukfrånvaron bland personal inom äldrevården


11. Interpellation för besvarande, om en djur- och miljövänlig hantering av de änder som föds upp på gårdar i Strängnäs kommun


12. Interpellation för besvarande, om information till allmänheten om vilket stöd och vilka insatser kommunen avser att ge och göra i olika krissituationer

Per Wedlin (O)

13. Interpellation för besvarande, om allmänna kommunikationer


14. Information från kommunrevisionen