Loading the player...

KF 2017-12-18

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


1. Justering av dagordningen


2. Interpellation för besvarande, om omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS

Pia Steensland (KD)
Monica Lindell-Rylén (S)
Pia Steensland (KD)
Monica Lindell-Rylén (S)

3. Interpellation för besvarande, om webbsändningar från kommunfullmäktige

Pia Steensland (KD)

4. Frågor från förtroendevalda


5. Frågor från allmänheten


5. Nyinkomna motioner och interpellationer


7. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


8. Valärenden


9. Långsiktig ekonomisk planering

Ragnar Lindén (MP)
Pia Steensland (KD)
Jacob Högfeldt (M)
Margaretha Furustrand (L)
Marianne Andersson (C)
Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Håkan Bertilsson (SP)
Yvonne Knuutinen (O)
Birgitta Elvingsson (MFP)
Maria Ehrnfeldt (M)
Stefan Jacobsson (SD)
Hugo Rundberg (C)
Ragnar Lindén (MP)
David Aronsson (V)
Roger Richthoff (SD)
Björn Karlsson (SD)
Catharina De Geer (KD)
Jacob Högfeldt (M)
Catharina De Geer (KD)
Tomas Fors (C)
Mia Nerby (C)
Torbjörn Johansson (S)
Pia Steensland (KD)
Maria Ehrnfeldt (M)
Marianne Andersson (C)
Susanne Källgren (C)
Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Håkan Bertilsson (SP)
Ragnar Lindén (MP)
Stefan Manninen (SD)
Wailith Edstein (S)
Stefan Jacobsson (SD)
Angela Andersson (S)
David Aronsson (V)
Pia Steensland (KD)
Susanne Källgren (C)
Lina Boy (SD)
Håkan Bertilsson (SP)
Mia Nerby (C)
Monica Lindell-Rylén (S)
Catharina De Geer (KD)
Birgitta Elvingsson (MFP)
Hugo Rundberg (C)
Wailith Edstein (S)
Ragnar Lindén (MP)
Torbjörn Johansson (S)
David Aronsson (V)
Jacob Högfeldt (M)
Stefan Jacobsson (SD)
Yvonne Knuutinen (O)
Håkan Bertilsson (SP)
Jacob Högfeldt (M)
Ragnar Lindén (MP)
Marianne Andersson (C)
Jacob Högfeldt (M)
Catharina De Geer (KD)
David Aronsson (V)
Roger Richthoff (SD)
Pia Steensland (KD)
Hugo Rundberg (C)
Yvonne Knuutinen (O)

10. Revidering av Strängnäs kommuns lokala ordningsföreskrifter


11. Fastställande av budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland 2018


12. Revidering av förbundsordningen för samordningsförbundet RAR


13. Avgifter för båtplatser från och med 2018

Hugo Rundberg (C)
Pia Steensland (KD)
Sixten Skullman (M)
Hugo Rundberg (C)

14. Taxa för vatten och avlopp 2018, brukningstaxa


15. Förändrad taxekonstruktion, renhållningstaxa 2018


16. Revidering av Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel


17. Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018


18. Motion om giftfria förskolor


19. Motion om att minska tiggeriet


20. Motion om meröppet på Multeum i Strängnäs


21. Motion om införande av huskurage


22. Motion om förebyggande av dödliga bränder