Loading the player...

KF 2018-01-29

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Kulturskolan framträder: ?You raise me up? av Rolf Løvland och Brendan Graham. Sigvard Göransson, ...


Upprop


Val av justerare


1. Interpellation för besvarande, om de höga sjuktalen i Strängnäs kommun

Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Mia Nerby (C)
Eva-Lotta Ekelund (MFP)

2. Interpellation för besvarande, om reklamfilm gällande nya resecentrum


3. Interpellation för besvarande, om skadegörelse och otryggheten i skolan


4. Interpellation för besvarande, om bostadsanvisningar i Strängnäs kommun


5. Interpellation för besvarande, om kostnader för ledamöter i kommunfullmäktige


6. Interpellation för besvarande, om närproducerad mat


7. Frågor från förtroendevalda


8. Frågor från allmänheten


9. Nyinkomna motioner och interpellationer


10. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


11. Valärenden


12. Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB


13. Riktlinjer för kommunal markanvisning


14. Riktlinjer för exploateringsavtal


15. Fastställande av mandat och ersättare i kommunfullmäktige 2018-2022

Stefan Jacobsson (SD)

16. Motion om utbildning för nämndledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Eva-Lotta Ekelund (MFP)

17. Motion om skydd av dricksvattentillgångar


18. Medborgarförslag om ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande pyrotekniska varor


19. Medborgarförslag om att ändra organisationsplanen i Strängnäs kommun


20. Information från kommunrevisionen


21. Rapporter till kommunfullmäktige