Loading the player...

KF 2017-08-28

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


1. Information: Kommundirektör Cecilia Vikström


2. Interpellation för besvarande, om Strandrestaurangen i Mariefred

Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Jacob Högfeldt (M)

3. Interpellation för besvarande, om renovering av hamnplanen i Mariefred

Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Jacob Högfeldt (M)

4. Interpellation för besvarande, om information till kommuninvånare

Yvonne Knuutinen (O)
Jacob Högfeldt (M)

5. Interpellation för besvarande, om förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor hos äldre


6. Interpellation för besvarande, om behov av särskilt boende för äldre

Pia Steensland (KD)
Catharina De Geer (KD)

7. Interpellation för besvarande, om stödet till elever med tal- och/eller språkstörning

Birgitta Elvingsson (MFP)
Maria Ehrnfeldt (M)
Stefan Jacobsson (SD)
Birgitta Elvingsson (MFP)
Torbjörn Johansson (S)
Birgitta Elvingsson (MFP)

8. Frågor från förtroendevalda

Birgitta Elvingsson (MFP)

9. Frågor från allmänheten


10. Nyinkomna motioner och interpellationer


11. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


12. Ändring av beslut gällande medborgarförslag, KS/2017:312-037, om förbättring av Paulinska salens entré


13. Valärenden


14. Beslutsattest Cecilia Vikström, tillsvidare för kommunfullmäktige

Roger Richthoff (SD)
Roger Richthoff (SD)

15. Avgifter för färdtjänst avseende barn och unga i Strängnäs kommun

Birgitta Elvingsson (MFP)
David Aronsson (V)
Ragnar Lindén (MP)
Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Mikael Lagergren (M)
Jan Eriksson (SP)
Mia Nerby (C)
David Aronsson (V)
Birgitta Elvingsson (MFP)
Catharina De Geer (KD)
Jacob Högfeldt (M)
Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Mikael Lagergren (M)

16. Gränsdragningen mellan teknik- och servicenämnden respektive kultur- och fritidsnämnden

David Aronsson (V)

17. Motion från Björn Karlsson (SD) m.fl. om etablering av barnens Trafikskola inom Strängnäs kommun

Björn Karlsson (SD)
Stefan Jacobsson (SD)
Mia Nerby (C)
Yvonne Knuutinen (O)
Björn Karlsson (SD)
Angela Andersson (S)
Björn Karlsson (SD)
Angela Andersson (S)

18. Motion från Stefan Jakobsson (SD) om att påbörja samarbete mellan kommun, skola och företag vid kommunala byggprojekt

Stefan Jacobsson (SD)
Jacob Högfeldt (M)
Hugo Rundberg (C)
Pia Steensland (KD)
Per Wedlin (O)
Birgitta Elvingsson (MFP)
Yvonne Knuutinen (O)
Stefan Jacobsson (SD)
Angela Andersson (S)

19. Information från kommunrevisionen


20. Rapporter om icke verkställda beslut enligt SoL och LSS


21. Rapporter till kommunfullmäktige