Loading the player...

KF 2019-03-25

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


Justering av föredragningslista


Interpellation för besvarande, om trafikproblemen vid Finningeskolan

Björn Karlsson (SD)
Sixten Skullman (M)

Interpellation för besvarande, om rekryteringsprocessen för kommundirektör

Catharina De Geer (KD)
Jacob Högfeldt (M)
Ragnar Lindén (MP)
Jacob Högfeldt (M)
Catharina De Geer (KD)

Interpellation för besvarande, om lagen om valfrihetssystems (LOV) inverkan på hemtjänsten i Strängnäs kommun

David Aronsson (V)
David Aronsson (V)

Interpellation för besvarande, om nationella minoriteter

Maria Nerby (C)

Interpellation för besvarande, om uppföljning av införande av parkeringsavgifter vid Resecentrum

Pia Steensland (KD)
Sixten Skullman (M)
Maria Nerby (C)
Sixten Skullman (M)
Ragnar Lindén (MP)

Interpellation för besvarande, om uppföljning medborgarlöfte mellan polisen och kommunen 2018

Tomas Aldrin Walter (KD)
Björn Karlsson (SD)
Jacob Högfeldt (M)
Pia Steensland (KD)
Cornelius Marsico Rundqvist (S)
Jacob Högfeldt (M)
Maria Ehrnfeldt (M)

Interpellation för besvarande, om åtgärder för att rädda Strängnäs stadskärna

Catharina De Geer (KD)
Jacob Högfeldt (M)
Björn Karlsson (SD)
Jacob Högfeldt (M)
Catharina De Geer (KD)
Magnus Brandel (S)
Niclas Samuelsson (SP)
Yvonne Knuutinen (V)
Monica Lindell-Rylén (S)
Yvonne Knuutinen (V)

Frågor från förtroendevalda

Jacob Högfeldt (M)
Björn Karlsson (SD)

Frågor från allmänheten


Frågor från förtroendevalda


Frågor från allmänheten


Nyinkomna motioner och interpellationer

Björn Karlsson (SD)

Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


Årsrapport kommunfullmäktige 2018

Jan Rudengren (L)

Årsrapport kommunstyrelsen 2018

Maria Nerby (C)
Margaretha Furustrand (L)
Catharina De Geer (KD)
Gunnar Bjälkebring (V)
Jan Rudengren (L)
Monica Lindell-Rylén (S)
Margaretha Furustrand (L)
Jacob Högfeldt (M)
Angela Andersson (S)
Gunnar Bjälkebring (V)
Jan Rudengren (L)

Ändring av bolagsordning för Strängnäs Bostads AB


Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) Stallarholmen

Magnus Stuart (M)
Björn Karlsson (SD)
Maria Nerby (C)
David Aronsson (V)
Margaretha Furustrand (L)
Magnus Brandel (S)
Ingrid Fäldt (S)
Yvonne Knuutinen (V)
David Aronsson (V)

Länsgemensam socialjour i Södermanlands län

David Aronsson (V)
Maria Ehrnfeldt (M)
Gunnar Bjälkebring (V)

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
David Aronsson (V)
Pia Steensland (KD)
Monica Lindell-Rylén (S)
Björn Karlsson (SD)

Medborgarförslag för en utökad turism, generationsövergripande aktiviteter och utökad möjlighet till arbetsmarknadsinsatser i idag tillgängliga fastigheter


Medborgarförslag om upprättande av mottagningscentral


Befrielse från uppdrag som ersättare för (KD) i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Johan Nordberg


Befrielse från uppdrag som ledamot för (S) i Samordningsförbundet RAR - Bodil Mellgren


Befrielse från uppdrag som ersättare för (S) i teknik- och fritidsnämnden - Anders Brandt


Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård - Nozhan Nikzad


Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i socialnämnden - Nozhan Nikzad


Befrielse från uppdrag som ledamot för (SD) i barn- och utbildningsnämnden ? Emma Boy


Befrielse från uppdrag som ledamot för (SD) i kommunstyrelsen ? Emma Boy


Befrielse från uppdrag som ledamot för (KD) i valnämnden ? Tomas Aldrin Walter


Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i kommunstyrelsen ? Linda Hefvelin


Val av ny ledamot för (M) i barn- och utbildningsnämnden


Val av ny ersättare för (KD) i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Val av ny ledamot för (SD) i SEVAB Strängnäs Energi AB tillika SEVAB Nät AB


Val av ny ersättare för (M) i socialnämnden


Val av ny ledamot för (S) i Samordningsförbundet RAR


Val av ny ersättare för (M) i socialnämnden


Val av ny ersättare för (S) i teknik- och fritidsnämnden


Val av ny ersättare för (M) i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård


Val av ny ersättare för (M) i socialnämnden


Val av ny ledamot för (SD) i barn- och utbildningsnämnden


Val av ny ledamot för (SD) i kommunstyrelsen


Val av ny ledamot för (KD) i valnämnden


Val av ny ersättare för (SD) i kommunstyrelsen


Interpellation för besvarande, om Tosteröbrons framtid

Tomas Aldrin Walter (KD)
Sixten Skullman (M)

Interpellation för besvarande, om utmaningar inom hemtjänsten

Pia Steensland (KD)
Maria Nerby (C)
Björn Karlsson (SD)
David Aronsson (V)

Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS från socialnämnden 2018


Information från kommunrevisionen


Rapporter till kommunfullmäktige 2019-03-25